Julledigt

Nu är produktionsfabriken i full huggning för att få iväg alla leveranser före jul.

21 December – 10 Januari kommer inga beställningar att skickas. Det går dock bra att göra beställning under den tiden, men dessa kommer att behandlas först den 11 Januari 2016.

Jag önskar dig en riktigt God Jul & Ett Gott Nytt År!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here